top of page

Marktonderzoek groep

Openbaar·8 leden
Robert Gomez
Robert Gomez

Cum să redemarați activitatea unui SRL suspendat cu o hotărâre AGA


Model hotarare aga reluare activitate srl: Tot ce trebuie să știți pentru a vă reîncepe afacerea
Dacă aveți un SRL (societate comercială cu răspundere limitată) care a fost suspendat din diverse motive, cum ar fi criza economică, lipsa de clienți, probleme personale sau altele, și vreți să vă reîntoarceți pe piață, trebuie să știți că există o procedură simplă și rapidă pe care trebuie să o urmați pentru a relua activitatea SRL.
model hotarare aga reluare activitate srlPentru a relua activitatea SRL, aveți nevoie de un model de hotărâre a adunării generale a asociaților (AGA) sau a deciziei asociatului unic, care să ateste voința dumneavoastră de a reîncepe afacerea. Acest model trebuie să fie depus la Registrul Comerțului, împreună cu alte documente necesare, pentru a înregistra mențiunea privind reluarea activității SRL.


În acest articol, vă vom explica ce este modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL, de unde puteți obține un astfel de model, ce documente trebuie să depuneți la Registrul Comerțului și ce beneficii are reluarea activității SRL pentru dumneavoastră și pentru societatea dumneavoastră.


Ce este modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL
Modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL este un document oficial care conține decizia asociaților sau a asociatului unic de a relua activitatea societății comerciale după o perioadă de suspendare. Acest document este obligatoriu pentru a putea relua activitatea SRL și trebuie să respecte anumite condiții de formă și conținut.


Modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL trebuie să cuprindă următoarele elemente:


 • Datele de identificare ale societății: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare fiscală; • Datele de identificare ale asociaților sau a asociatului unic: numele, prenumele, domiciliul, cetățenia, actul de identitate; • Data și locul ședinței AGA sau a emiterii deciziei asociatului unic; • Modul de convocare a ședinței AGA sau de informare a asociatului unic; • Numărul și valoarea părților sociale ale fiecărui asociat și procentul din capitalul social pe care îl reprezintă; • Prezența asociaților sau a asociatului unic la ședința AGA sau la emiterea deciziei; • Ordinea de zi a ședinței AGA sau a deciziei asociatului unic; • Decizia asociaților sau a asociatului unic privind reluarea activității SRL și data la care se va produce efectul acesteia; • Semnătura asociaților sau a asociatului unic.Modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL trebuie să fie întocmit în scris și semnat de toți asociații sau de asociatul unic. Modelul poate fi redactat pe baza unui formular tipizat pe care îl puteți găsi la Registrul Comerțului sau pe internet.


De unde puteți obține un model de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL
Pentru a obține un model de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL, aveți două opțiuni:


 • Să îl redactați singuri pe baza unui formular tipizat pe care îl puteți găsi la Registrul Comerțului sau pe internet. În acest caz, trebuie să completați formularul cu datele specifice societății dumneavoastră și să îl semnați. Puteți folosi ca exemplu modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL postat pe forumul avocatnet.ro la adresa https://www.avocatnet.ro/forum/discutie_82946/model-de-hotarare-AGA-pentru-reluare-activitate-SRL-suspendat.html. • Să apelați la serviciile unui consultant juridic sau contabil care să vă ajute să redactați modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL. În acest caz, trebuie să plătiți un onorariu pentru serviciile prestate și să vă asigurați că modelul este corect și complet.Indiferent de opțiunea aleasă, trebuie să aveți în vedere că modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL este un document important care va fi depus la Registrul Comerțului și va produce efecte juridice. Prin urmare, trebuie să fiți atenți la conținutul și forma acestuia și să respectați legislația în vigoare.


Ce documente trebuie să depuneți la Registrul Comerțului pentru reluarea activitãţii SRL
Dupã ce aveţi modelul de hotãrâre AGA pentru reluarea activitãţii SRL, trebuie sã depuneţi la Registrul Comerţului o cerere de înregistrare a menţiunii privind reluarea activitãţii SRL. Cererea se poate depune personal sau prin reprezentant legal sau împuternicit.


Cererea trebuie sã fie însoţitã de urmãtoarele documente:


 • Modelul de hotãrâre AGA pentru reluarea activitãţii SRL (original); • Declaraţia-tip pe propria rãspundere privind autorizarea funcţionãrii (original); • Certificatul constatator emis în baza declaraţiei-tip depusã la suspendarea activitãţii (copie); • Dovada plãţii taxelor legale (copie); • Dacã este cazul: împuternicire specialã (în formã autenticã), avocaţialã sau delegaţie pentru persoanele desemnate sã îndeplineascã formalitãţile legale (original).Cererea se soluţioneazã în termen de o zi lucratoare de la data depunerii şi se publica în Buletinul Electronic al Registrului Comerţului. Împotriva soluţiei registratorului se poate face plângere în termen de 15 zile lucratoare.


Ce beneficii are reluarea activitãţii SRL
Reluarea activitãţii SRL are mai multe beneficii pentru societate şi pentru asociaţi:


 • Vã permite sã reîncepeţi afacerea dupã o perioadã de pauzã şi sã profitaţi de oportunitãţile pieţei;Vã permite sã pãstraţi denumirea şi istoric


Cum se depune modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL la Registrul Comerțului
Pentru a depune modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL la Registrul Comerțului, trebuie să vă prezentați la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripție teritorială își are sediul social societatea dumneavoastră. Puteți consulta lista oficiilor registrului comerțului pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) la adresa https://www.onrc.ro/index.php/ro/contact.


La oficiul registrului comerțului, trebuie să completați o cerere de înregistrare a mențiunii privind reluarea activității SRL și să o depuneți împreună cu modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL și celelalte documente necesare. Cererea de înregistrare este un formular tipizat pe care îl puteți găsi la registrul comerțului sau pe site-ul ONRC la adresa https://www.onrc.ro/index.php/ro/formulare-tip.


Cererea de înregistrare trebuie să conțină următoarele date:


 • Datele de identificare ale solicitantului: numele, prenumele, domiciliul, cetățenia, actul de identitate; • Datele de identificare ale societății: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare fiscală; • Mențiunea solicitată: reluarea activității SRL; • Data solicitării; • Semnătura solicitantului sau a reprezentantului legal sau împuternicit.Cererea de înregistrare se depune în două exemplare originale și se achită o taxă de 72 lei pentru publicarea în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului. Puteți consulta tarifele pentru serviciile prestate de registrul comerțului pe site-ul ONRC la adresa https://www.onrc.ro/index.php/ro/tarife.


Cererea se soluționează în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii și se publică în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului. Împotriva soluției registratorului se poate face plângere în termen de 15 zile lucrătoare.


Ce avantaje are modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL
Modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL are mai multe avantaje pentru societate și pentru asociați:


 • Vă permite să reîncepeți afacerea după o perioadă de pauză și să profitați de oportunitățile pieței; • Vă permite să păstrați denumirea și istoricul societății și să nu pierdeți clienți sau parteneri; • Vă permite să evitați procedura de dizolvare și lichidare a societății, care este mai costisitoare și mai complicată; • Vă permite să beneficiați de facilități fiscale și contabile, cum ar fi scutirea de impozit pe profit pentru primii 10 ani sau posibilitatea de a deduce pierderile fiscale din anii anteriori; • Vă permite să vă mențineți drepturile și obligațiile față de terți, cum ar fi contractele în derulare sau creanțele și datoriile.Modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activității SRL este un document simplu și util care vă ajută să vă reactivați afacerea fără prea multe bătăi de cap. Tot ce trebuie să faceți este să redactați modelul conform legislației în vigoare, să îl depuneți la registrul comerțului cu celelalte documente necesare și să așteptați confirmarea publicată în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului. Apoi, puteți să vă ocupați din nou de afacerea dumneavoastră și să vizați succesul pe piața concurențială.


Concluzie
Modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activitãţii SRL este un document esenţial pentru cei care vor sã îşi reînceapã afacerea dupã o perioadã de suspendare. Acest document trebuie sã fie redactat corect şi complet şi sã fie depus la Registrul Comerţului împreunã cu alte documente necesare. Reluarea activitãţii SRL are mai multe beneficii pentru societate şi pentru asociaţi, cum ar fi pãstrarea denumirii şi istoricului societãţii, evitarea procedurii de dizolvare şi lichidare, beneficierea de facilitãţi fiscale şi contabile şi menţinerea drepturilor şi obligaţiilor faţã de terţi.


Dacã aveţi nevoie de ajutor pentru a redacta modelul de hotãrâre AGA pentru reluarea activitãţii SRL sau pentru a depune cererea la Registrul Comerţului, puteţi apela la serviciile noastre profesionale. Suntem o echipã de consultanţi juridici şi contabili care vã oferim soluţii rapide şi eficiente pentru orice problemã legatã de societatea dumneavoastrã comercialã. Contactaţi-ne acum şi vã vom ajuta sã vã reîncepeţi afacerea cu succes!


Concluzie
Modelul de hotărâre AGA pentru reluarea activitãţii SRL este un document esenţial pentru cei care vor sã îşi reînceapã afacerea dupã o perioadã de suspendare. Acest document trebuie sã fie redactat corect şi complet şi sã fie depus la Registrul Comerţului împreunã cu alte documente necesare. Reluarea activitãţii SRL are mai multe beneficii pentru societate şi pentru asociaţi, cum ar fi pãstrarea denumirii şi istoricului societãţii, evitarea procedurii de dizolvare şi lichidare, beneficierea de facilitãţi fiscale şi contabile şi menţinerea drepturilor şi obligaţiilor faţã de terţi.


Dacã aveţi nevoie de ajutor pentru a redacta modelul de hotãrâre AGA pentru reluarea activitãţii SRL sau pentru a depune cererea la Registrul Comerţului, puteţi apela la serviciile noastre profesionale. Suntem o echipã de consultanţi juridici şi contabili care vã oferim soluţii rapide şi eficiente pentru orice problemã legatã de societatea dumneavoastrã comercialã. Contactaţi-ne acum şi vã vom ajuta sã vã reîncepeţi afacerea cu succes! ca3e7ad8fd


Over

Welkom in de groep! Hier kun je contact leggen met andere le...

leden

bottom of page